<meter id="lajg3"></meter>
<label id="lajg3"><button id="lajg3"></button></label>
 • <cite id="lajg3"><ruby id="lajg3"><span id="lajg3"></span></ruby></cite>

 • 當前位置: 研究生招生網>>招生動態>>正文

  遼寧工業大學2021年一志愿碩士研究生待錄取名單公示

  2021年04月06日 11:29  點擊:[]

  根據遼寧工業大學關于2021年碩士研究生招生工作的相關要求和碩士研究生初復試綜合成績的結果,2021年一志愿碩士研究生擬錄取名單公示如下:

  考生編號 姓名 報考院系所名稱 報考專業名稱 學習方式 政治理論 外國語 業務課1 業務課2 總分 專業面試 綜合面試 是否同意錄取
  10154***253 王悅茗 理學院 數學 全日制 64 63 129 143 399 82 90.6
  10154***162 徐賀賀 理學院 數學 全日制 74 49 130 141 394 86 86.4
  10154***392 何愷悅 理學院 數學 全日制 54 55 129 140 378 80 89.8
  10154***538 魏淑儀 理學院 數學 全日制 61 60 126 125 372 96 91.4
  10154***661 張星宇 理學院 數學 全日制 57 47 128 116 348 80 88.4
  10154***346 李云濤 理學院 數學 全日制 71 49 97 124 341 90 84.4
  10154***602 陳世彤 理學院 數學 全日制 65 52 101 122 340 90 88.4
  10154***230 孫銘澤 理學院 數學 全日制 70 42 125 94 331 80 88.4
  10154***122 李晨曦 理學院 數學 全日制 71 54 114 89 328 75 86.2
  10154***537 鄭興顏 理學院 數學 全日制 58 62 90 106 316 90 88.4
  10154***735 杜金鑫 理學院 數學 全日制 68 43 105 97 313 94 85.4
  10154***580 雷嘉懿 理學院 數學 全日制 66 49 102 95 312 92 85.4
  10154***232 李思雨 理學院 數學 全日制 61 39 96 112 308 85 86.4
  10154***474 白子奇 理學院 數學 全日制 53 47 80 111 291 80 88.6
  10154***583 田野 理學院 數學 全日制 57 44 113 101 315 75 88.8
  10154***380 宋悅 理學院 數學 全日制 71 64 140 142 417 96 91.2
  10154***626 宋雨萱 理學院 數學 全日制 65 42 94 99 300 97 88.6
  10154***026 王珊珊 理學院 數學 全日制 65 47 72 118 302 65 86
  10154***417 張陳 理學院 數學 全日制 56 42 116 133 347 80 84.8
  10154***034 朱浩洋 理學院 數學 全日制 64 46 101 138 349 75 87.4
  10154***358 巴金璐 土木建筑工程學院 土木水利 全日制 57 54 97 141 349 76.6 81.8
  10154***006 楊純 土木建筑工程學院 土木水利 全日制 70 48 75 125 318 90.6 89.3
  10154***272 萬悅 土木建筑工程學院 土木水利 全日制 58 63 94 101 316 78.6 78.6
  10154***053 才詩婷 土木建筑工程學院 土木水利 全日制 60 55 64 120 299 69 74
  10154***140 褚楚 土木建筑工程學院 土木水利 全日制 53 44 58 114 269 75.4 78
  10154***336 李昕宇 土木建筑工程學院 土木水利 全日制 61 44 85 77 267 74.4 74.8
  10154***969 蘇鑫 機械工程與自動化學院 機械 全日制 75 63 98 133 369 90 86
  10154***342 劉佳溢 機械工程與自動化學院 機械 全日制 77 68 88 130 363 88 84
  10154***780 楊鈞麟 機械工程與自動化學院 機械 全日制 70 59 98 122 349 82 84
  10154***072 吳瑤 機械工程與自動化學院 機械 全日制 69 47 104 127 347 92 88
  10154***874 鄭寶泓 機械工程與自動化學院 機械 全日制 71 57 78 135 341 82 82
  10154***239 林林 機械工程與自動化學院 機械 全日制 61 51 79 130 321 84 82
  10154***006 楊歷夏 機械工程與自動化學院 機械 全日制 62 51 86 112 311 74 78
  10154***994 盧立宇 機械工程與自動化學院 機械 全日制 63 41 80 124 308 68 72
  10154***265 楊宇航 機械工程與自動化學院 機械 全日制 60 56 67 114 297 72 78
  10154***062 潘天航 機械工程與自動化學院 機械 全日制 64 51 75 107 297 86 78
  10154***779 白巖松 機械工程與自動化學院 機械 全日制 65 41 66 121 293 84 82
  10154***690 褚遠承 機械工程與自動化學院 機械 全日制 56 38 100 95 289 80 72
  10154***114 李鵬宇 機械工程與自動化學院 機械 全日制 58 39 62 126 285 86 78
  10154***544 郭海華 機械工程與自動化學院 機械 全日制 61 41 82 98 282 70 70
  10154***054 王晨宇 機械工程與自動化學院 機械 全日制 63 41 64 113 281 84 84
  10154***970 張修清 機械工程與自動化學院 機械 全日制 73 40 70 97 280 90 82
  10154***060 李帥彥 機械工程與自動化學院 機械 全日制 59 38 92 82 271 68 70
  10154***516 郝鑫瑞 機械工程與自動化學院 機械 全日制 51 45 67 101 264 74 82
  10154***692 關長武 機械工程與自動化學院 機械 非全日制 54 55 97 135 341 72 78
  10154***188 溫清堯 機械工程與自動化學院 機械 非全日制 57 53 64 117 291 72 74
  10154***018 王金濤 機械工程與自動化學院 機械 非全日制 57 50 81 95 283 74 86
  10154***667 田甜 汽車與交通工程學院 車輛工程 全日制 51 52 77 93 273 86 92.75
  10154***860 華仲讓 汽車與交通工程學院 機械 全日制 70 69 110 134 383 67 78.25
  10154***050 李曉寧 汽車與交通工程學院 機械 全日制 71 56 105 140 372 90 86.75
  10154***010 郝英博 汽車與交通工程學院 機械 全日制 74 47 111 134 366 87 76.5
  10154***095 崔淮禹 汽車與交通工程學院 機械 全日制 70 64 101 121 356 60 73.75
  10154***130 汪進 汽車與交通工程學院 機械 全日制 63 66 90 123 342 52 68.75
  10154***145 代鵬杰 汽車與交通工程學院 機械 全日制 77 51 100 111 339 88 89
  10154***067 卓繼越 汽車與交通工程學院 機械 全日制 71 48 103 116 338 88 72.75
  10154***027 劉玉豪 汽車與交通工程學院 機械 全日制 65 48 102 121 336 86 75
  10154***604 巨磊 汽車與交通工程學院 機械 全日制 72 52 85 123 332 53 67.75
  10154***289 楊俊 汽車與交通工程學院 機械 全日制 68 60 87 115 330 86 88
  10154***514 王傲 汽車與交通工程學院 機械 全日制 65 56 109 99 329 82 83.8
  10154***158 李尚明 汽車與交通工程學院 機械 全日制 64 56 77 119 316 50 70.25
  10154***047 宋碩 汽車與交通工程學院 機械 全日制 68 58 89 99 314 98 86
  10154***739 張志強 汽車與交通工程學院 機械 全日制 56 54 83 119 312 65 82.75
  10154***072 蘇鏡文 汽車與交通工程學院 機械 全日制 76 72 69 90 307 80 79.5
  10154***928 王文闖 汽車與交通工程學院 機械 全日制 72 48 70 115 305 80 84.5
  10154***971 楊新朋 汽車與交通工程學院 機械 全日制 71 46 81 103 301 90 84.5
  10154***443 黃莉添 汽車與交通工程學院 機械 全日制 66 42 69 122 299 68 79.25
  10154***231 孫立圣 汽車與交通工程學院 機械 全日制 70 60 72 93 295 76 87
  10154***091 陳桂洋 汽車與交通工程學院 機械 全日制 71 45 61 115 292 65 78.75
  10154***452 孟歡 汽車與交通工程學院 機械 全日制 54 43 62 131 290 68 71.4
  10154***630 孫飛宇 汽車與交通工程學院 機械 全日制 55 42 109 82 288 90 76.8
  10154***128 梁聰聰 汽車與交通工程學院 機械 全日制 62 41 85 100 288 73 75.4
  10154***683 雷承學 汽車與交通工程學院 機械 全日制 63 46 74 103 286 68 78.4
  10154***099 安緒南 汽車與交通工程學院 機械 全日制 63 38 86 89 276 90 87.5
  10154***057 韋凱中 汽車與交通工程學院 機械 全日制 61 42 69 103 275 90 82
  10154***748 錢美辰 汽車與交通工程學院 機械 全日制 67 45 70 93 275 70 80.25
  10154***403 劉洪良 汽車與交通工程學院 機械 全日制 65 59 63 88 275 72 88.4
  10154***839 謝鋒 汽車與交通工程學院 機械 全日制 59 42 76 97 274 68 79.75
  10154***601 劉昱麟 汽車與交通工程學院 機械 全日制 56 57 68 91 272 98 93.4
  10154***678 徐磊 汽車與交通工程學院 機械 全日制 65 49 74 83 271 75 87.6
  10154***685 劉鶴 汽車與交通工程學院 機械 全日制 66 49 68 83 266 85 82.6
  10154***871 張璐 汽車與交通工程學院 機械 全日制 66 51 78 70 265 60 81.75
  10154***075 王宇成 汽車與交通工程學院 機械 全日制 56 58 64 87 265 90 89.5
  10154***320 李梓瑜 汽車與交通工程學院 機械 全日制 63 57 67 76 263 65 75.6
  10154***712 楊晰雯 汽車與交通工程學院 交通運輸 全日制 71 53 89 138 351 90 87.5
  10154***062 佟曉琦 汽車與交通工程學院 交通運輸 全日制 64 49 80 129 322 95 86.25
  10154***448 蘇琳 汽車與交通工程學院 交通運輸 全日制 51 46 78 135 310 70 89
  10154***625 付星 材料科學與工程學院 材料學 全日制 63 45 64 122 294 84.4 83
  10154***490 汪洋 材料科學與工程學院 材料學 全日制 52 37 71 125 285 83 82.2
  10154***300 劉峻滔 材料科學與工程學院 材料學 全日制 56 50 89 138 333 83.8 83.6
  10154***725 楊松 材料科學與工程學院 材料學 全日制 56 40 101 130 327 88 89.2
  10154***680 李克 材料科學與工程學院 材料加工工程 全日制 64 55 73 129 321 92 92.4
  10154***534 張鳴鶴 材料科學與工程學院 材料加工工程 全日制 68 62 100 138 368 93.6 93
  10154***248 陳世芃 材料科學與工程學院 材料加工工程 全日制 69 52 103 128 352 85.2 87
  10154***550 邸抑非 材料科學與工程學院 材料加工工程 全日制 68 39 67 127 301 92.4 91.6
  10154***721 李克晴 材料科學與工程學院 材料與化工 全日制 63 54 104 136 357 86.4 88.6
  10154***149 辛茂林 材料科學與工程學院 材料與化工 全日制 66 46 104 128 344 93 93.2
  10154***498 徐瑞強 材料科學與工程學院 材料與化工 全日制 59 42 97 135 333 93.4 94.4
  10154***218 程耀祖 材料科學與工程學院 材料與化工 全日制 63 55 78 133 329 83 80
  10154***372 孫一 材料科學與工程學院 材料與化工 全日制 65 52 71 128 316 88.8 91.2
  10154***543 趙文哲 材料科學與工程學院 材料與化工 全日制 56 53 61 132 302 87.6 84.8
  10154***467 康興 材料科學與工程學院 材料與化工 全日制 56 59 60 119 294 90 91.4
  10154***124 劉波池 材料科學與工程學院 材料與化工 全日制 65 43 66 120 294 84 88.4
  10154***787 劉麗華 材料科學與工程學院 材料與化工 非全日制 61 63 83 132 339 82 80
  10154***018 孫葉文 電氣工程學院 電力系統及其自動化 全日制 63 47 76 88 274 60 65
  10154***341 陳立海 電氣工程學院 電力系統及其自動化 全日制 61 56 75 129 321 60 69
  10154***043 趙銳林 電氣工程學院 控制科學與工程 全日制 67 42 65 134 308 63 76
  10154***011 郭夢辰 電氣工程學院 電子信息 全日制 71 61 104 115 351 60 67
  10154***711 張智深 電氣工程學院 電子信息 全日制 61 72 98 112 343 63 88
  10154***974 宋信材 電氣工程學院 電子信息 全日制 64 57 102 119 342 86 79
  10154***824 姚磊 電氣工程學院 電子信息 全日制 68 53 67 138 326 95 92
  10154***169 李冠男 電氣工程學院 電子信息 全日制 69 51 75 130 325 64 85
  10154***520 盛國寧 電氣工程學院 電子信息 全日制 62 59 68 120 309 95 75
  10154***139 張乃天 電氣工程學院 電子信息 全日制 62 40 63 132 297 90 88
  10154***307 李鵬煊 電氣工程學院 電子信息 全日制 56 43 60 133 292 70 79
  10154***059 葛昊明 電氣工程學院 能源動力 全日制 69 50 114 129 362 85 83
  10154***023 劉甜美 電氣工程學院 能源動力 全日制 76 55 84 135 350 70 79
  10154***249 鄧宇 電氣工程學院 能源動力 全日制 66 55 96 132 349 90 91
  10154***836 劉軒廷 電氣工程學院 能源動力 全日制 60 54 110 122 346 75 75
  10154***007 王海伏 電氣工程學院 能源動力 全日制 65 38 106 135 344 85 84
  10154***440 昝吟嘯 電氣工程學院 能源動力 全日制 72 64 93 112 341 95 88
  10154***197 陳澤陽 電氣工程學院 能源動力 全日制 72 59 87 112 330 95 89
  10154***744 亢云鵬 電氣工程學院 能源動力 全日制 68 50 67 123 308 85 85
  10154***491 盧佳興 電氣工程學院 能源動力 全日制 73 43 96 94 306 85 81
  10154***825 史令堯 電氣工程學院 能源動力 全日制 57 43 66 139 305 75 76
  10154***066 趙薪宇 電氣工程學院 能源動力 全日制 59 44 70 129 302 95 90
  10154***880 李恒 電氣工程學院 能源動力 全日制 65 47 61 129 302 70 79
  10154***134 王禹博 電氣工程學院 能源動力 全日制 58 45 85 106 294 75 86
  10154***817 劉宇飛 電氣工程學院 能源動力 全日制 55 46 66 125 292 75 78
  10154***161 鄧成 電氣工程學院 能源動力 全日制 65 41 84 101 291 65 66
  10154***980 張鑫雨 電氣工程學院 能源動力 全日制 63 39 64 124 290 90 81
  10154***979 史政健 電氣工程學院 能源動力 全日制 76 46 60 105 287 80 77
  10154***291 金豐 電氣工程學院 能源動力 全日制 56 37 78 108 279 75 71
  10154***433 于泳暢 電氣工程學院 能源動力 全日制 61 47 74 93 275 80 75
  10154***325 楊波 電氣工程學院 能源動力 非全日制 67 73 98 148 386 80 91
  10154***070 趙貴豪 電氣工程學院 能源動力 非全日制 55 47 66 129 297 60 84
  10154***419 劉歡 電子與信息工程學院 電力電子與電力傳動 全日制 66 53 70 140 329 70 85
  10154***093 李巖君 電子與信息工程學院 電力電子與電力傳動 全日制 66 48 65 134 313 80 85
  10154***075 朱雙偉 電子與信息工程學院 信息與通信工程 全日制 69 49 84 142 344 60 75
  10154***150 沈亞慧 電子與信息工程學院 電子信息 全日制 75 51 98 143 367 75 78
  10154***025 李鑫妮 電子與信息工程學院 電子信息 全日制 62 50 107 133 352 70 75
  10154***269 時壘 電子與信息工程學院 電子信息 全日制 68 44 105 132 349 60 70
  10154***837 許曉婷 電子與信息工程學院 電子信息 全日制 55 49 99 143 346 70 80
  10154***479 張福貴 電子與信息工程學院 電子信息 全日制 69 52 91 129 341 80 85
  10154***165 楊芳 電子與信息工程學院 電子信息 全日制 56 57 80 142 335 90 90
  10154***477 龐哲銘 電子與信息工程學院 電子信息 全日制 60 42 84 136 322 70 70
  10154***595 隋佳 電子與信息工程學院 電子信息 全日制 63 53 80 120 316 75 75
  10154***853 孫洋 電子與信息工程學院 電子信息 全日制 67 43 76 120 306 81 79
  10154***000 姜彤 電子與信息工程學院 電子信息 全日制 64 47 87 105 303 82 81
  10154***081 韓瀟鋒 電子與信息工程學院 電子信息 全日制 50 46 67 131 294 78 80
  10154***254 劉新華 電子與信息工程學院 電子信息 全日制 61 54 71 107 293 81 78
  10154***855 劉成伍 電子與信息工程學院 電子信息 全日制 66 42 63 102 273 80 79
  10154***856 高見 電子與信息工程學院 電子信息 全日制 67 51 110 135 363 75 83
  10154***763 孫鑒 電子與信息工程學院 電子信息 全日制 62 48 93 140 343 70 86
  10154***976 姚慶朝 電子與信息工程學院 電子信息 全日制 63 58 73 140 334 70 79
  10154***048 尹帥 電子與信息工程學院 電子信息 全日制 70 53 71 140 334 95 93
  10154***973 張建全 電子與信息工程學院 電子信息 全日制 71 42 83 136 332 90 85
  10154***753 母敏萱 電子與信息工程學院 電子信息 全日制 54 48 85 141 328 75 79
  10154***283 尚培文 電子與信息工程學院 電子信息 全日制 68 51 75 133 327 80 82
  10154***857 陳穎 電子與信息工程學院 電子信息 全日制 62 64 73 123 322 90 80
  10154***100 王玉勝 電子與信息工程學院 電子信息 全日制 52 51 98 118 319 85 83
  10154***201 邵挽月 電子與信息工程學院 電子信息 全日制 59 58 76 121 314 75 81
  10154***740 蔡平安 電子與信息工程學院 電子信息 全日制 65 38 79 129 311 78 80
  10154***035 王金鵬 電子與信息工程學院 電子信息 全日制 61 64 80 98 303 79 81
  10154***003 肖翔 電子與信息工程學院 電子信息 全日制 56 38 77 130 301 76 77
  10154***707 李佳澤 電子與信息工程學院 電子信息 全日制 58 40 72 127 297 80 78
  10154***020 趙雪 電子與信息工程學院 電子信息 全日制 62 55 57 119 293 75 78
  10154***631 白楊 電子與信息工程學院 電子信息 全日制 58 52 57 122 289 70 72
  10154***682 任航玉 電子與信息工程學院 電子信息 全日制 60 38 59 127 284 69 71
  10154***858 成健 電子與信息工程學院 電子信息 全日制 58 57 86 81 282 80 85
  10154***435 許航飛 電子與信息工程學院 電子信息 全日制 63 39 68 102 272 70 75
  10154***697 鐘靈毓秀 電子與信息工程學院 電子信息 非全日制 54 55 58 113 280 71 76
  10154***757 孫宏宇 經濟管理學院 土木水利 全日制 57 67 110 145 379 84.5 84.25
  10154***244 施健 經濟管理學院 土木水利 全日制 68 63 100 143 374 83.8 83.2
  10154***112 李丹 經濟管理學院 土木水利 全日制 69 51 94 145 359 80.6 82.4
  10154***121 李明珠 經濟管理學院 土木水利 全日制 64 49 96 145 354 83 80.2
  10154***159 丁太敏 經濟管理學院 土木水利 全日制 59 44 102 145 350 75.75 76.75
  10154***532 張鵬飛 經濟管理學院 土木水利 全日制 67 68 60 141 336 85.2 86
  10154***285 蘇曼 經濟管理學院 土木水利 全日制 62 52 74 142 330 83 84.33
  10154***074 沈小碩 經濟管理學院 土木水利 全日制 57 52 72 145 326 79 82.25
  10154***572 姜琦蕾 經濟管理學院 土木水利 全日制 53 46 79 139 317 81 81
  10154***058 潘躍 經濟管理學院 土木水利 全日制 63 44 73 135 315 81 80.8
  10154***168 姚敏龍 經濟管理學院 土木水利 全日制 64 43 66 138 311 87 82.66
  10154***352 吳曉杰 經濟管理學院 土木水利 全日制 60 42 72 105 279 78.5 80.75
  10154***999 梁慶寶 經濟管理學院 交通運輸 全日制 66 69 77 147 359 91.6 91.6
  10154***469 吳禹霏 經濟管理學院 交通運輸 全日制 60 60 75 136 331 88.4 85
  10154***579 李佳瑤 經濟管理學院 交通運輸 全日制 57 45 65 137 304 77 74.4
  10154***223 錢思雨 經濟管理學院 交通運輸 全日制 58 57 60 122 297 78.4 77
  10154***995 鄧燕 經濟管理學院 交通運輸 全日制 56 56 57 117 286 89.4 90.4
  10154***028 劉振營 經濟管理學院 工程管理 全日制 146 66 0 0 212 80 90
  10154***522 宋俊 經濟管理學院 工程管理 全日制 131 62 0 0 193 86.25 89.25
  10154***484 郝宇龍 經濟管理學院 工程管理 全日制 137 44 0 0 181 77.5 83.25
  10154***723 唐賀 經濟管理學院 工程管理 全日制 132 46 0 0 178 71.75 82.5
  10154***751 袁今勖 經濟管理學院 工程管理 全日制 128 49 0 0 177 75.5 86.5
  10154***238 于雙民 經濟管理學院 工程管理 全日制 143 49 0 0 192 82.5 88.5
  10154***312 李一凡 經濟管理學院 工程管理 非全日制 162 67 0 0 229 73 86.5
  10154***170 王天一 經濟管理學院 工程管理 非全日制 153 70 0 0 223 78.25 88.75
  10154***465 陳思 經濟管理學院 工程管理 非全日制 154 60 0 0 214 86.75 91.25
  10154***957 劉競男 經濟管理學院 工程管理 非全日制 149 65 0 0 214 75.5 87
  10154***640 孟令晗 經濟管理學院 工程管理 非全日制 151 61 0 0 212 80.25 87
  10154***605 辛璐 經濟管理學院 工程管理 非全日制 143 68 0 0 211 80 88.75
  10154***904 魏春光 經濟管理學院 工程管理 非全日制 148 56 0 0 204 81.5 86.25
  10154***429 于尚蓉 經濟管理學院 工程管理 非全日制 141 60 0 0 201 88.25 95
  10154***568 郭紅星 經濟管理學院 工程管理 非全日制 148 48 0 0 196 82.75 92.75
  10154***235 于文楠 經濟管理學院 工程管理 非全日制 134 61 0 0 195 75.75 85
  10154***540 關仔靖 經濟管理學院 工程管理 非全日制 140 55 0 0 195 68.75 77.5
  10154***567 劉奇男 經濟管理學院 工程管理 非全日制 127 64 0 0 191 87.5 88.25
  10154***696 李樹寶 經濟管理學院 工程管理 非全日制 143 47 0 0 190 79 86
  10154***776 尹航 經濟管理學院 工程管理 非全日制 137 53 0 0 190 80 86.75
  10154***309 李煜 經濟管理學院 工程管理 非全日制 129 59 0 0 188 87 92.5
  10154***450 顧夢寰 經濟管理學院 工程管理 非全日制 136 52 0 0 188 87.5 92
  10154***891 范秀玲 經濟管理學院 工程管理 非全日制 119 62 0 0 181 73.75 86
  10154***755 楊華 經濟管理學院 工程管理 非全日制 125 55 0 0 180 80.75 89.75
  10154***720 謝天琳 經濟管理學院 工程管理 非全日制 130 49 0 0 179 77 84.5
  10154***308 王思力 經濟管理學院 工程管理 非全日制 134 45 0 0 179 82 88.75
  10154***529 馮騫 經濟管理學院 工程管理 非全日制 135 43 0 0 178 83.75 88.75
  10154***210 李一彤 經濟管理學院 工程管理 非全日制 121 56 0 0 177 76.25 87
  10154***552 戚彬彬 馬克思主義學院 馬克思主義基本原理 全日制 77 71 126 137 411 94.8 93
  10154***738 張秋月 馬克思主義學院 馬克思主義基本原理 全日制 61 61 126 133 381 71 75.6
  10154***200 張華玥 馬克思主義學院 馬克思主義基本原理 全日制 68 48 122 113 351 77.6 74
  10154***348 王鍶釩 馬克思主義學院 馬克思主義基本原理 全日制 75 44 123 101 343 82.4 83.2
  10154***296 王佳琪 馬克思主義學院 馬克思主義基本原理 全日制 73 55 143 135 406 74.6 70.8
  10154***771 王露 馬克思主義學院 馬克思主義基本原理 全日制 72 45 141 140 398 85.2 87
  10154***094 馬躍 馬克思主義學院 馬克思主義基本原理 全日制 63 51 131 141 386 71.2 75.2
  10154***575 戴婉瑩 馬克思主義學院 馬克思主義基本原理 全日制 79 72 139 144 434 87.8 89.8
  10154***992 徐敏 馬克思主義學院 思想政治教育 全日制 67 48 131 125 371 77.3 76
  10154***049 胡瑞婷 馬克思主義學院 思想政治教育 全日制 76 46 132 114 368 80.3 80.3
  10154***668 宋婧怡 馬克思主義學院 思想政治教育 全日制 64 59 122 107 352 76.7 80.7
  10154***370 李嘉瑩 馬克思主義學院 思想政治教育 全日制 66 56 122 108 352 82.5 84.8
  10154***658 孫寧蔚 馬克思主義學院 思想政治教育 全日制 66 45 132 100 343 73.7 82
  10154***381 王思文 馬克思主義學院 思想政治教育 全日制 78 81 147 146 452 83.8 85.7
  10154***337 谷瑩 馬克思主義學院 思想政治教育 全日制 69 68 148 145 430 82 88.8
  10154***255 何海東 馬克思主義學院 思想政治教育 全日制 65 45 144 143 397 87.5 87.7
  10154***338 張利冬 馬克思主義學院 思想政治教育 全日制 65 55 136 130 386 85.7 83.7
  10154***186 張譯文 馬克思主義學院 思想政治教育 全日制 68 72 136 98 374 80 83.2
  10154***660 耿郡璞 馬克思主義學院 思想政治教育 全日制 62 58 124 128 372 81.8 83.3
  10154***351 王雪 馬克思主義學院 思想政治教育 全日制 51 45 132 110 338 72.8 75
  10154***259 張焱 化學與環境工程學院 環境科學與工程 全日制 63 37 73 108 281 90 89
  10154***268 富添 化學與環境工程學院 環境科學與工程 全日制 58 41 71 125 295 87 89
  10154***144 王聚財 化學與環境工程學院 材料與化工 全日制 74 45 115 144 378 80 84
  10154***759 王維 化學與環境工程學院 材料與化工 全日制 66 56 100 146 368 84 87
  10154***793 郝春楠 化學與環境工程學院 材料與化工 全日制 64 61 94 130 349 79 81
  10154***225 張家慷 化學與環境工程學院 材料與化工 全日制 62 38 95 144 339 81 81
  10154***608 趙藝霖 化學與環境工程學院 材料與化工 全日制 70 52 71 145 338 85 84
  10154***700 倪文驍 化學與環境工程學院 材料與化工 全日制 69 50 77 132 328 76 84
  10154***146 李玉巧 化學與環境工程學院 材料與化工 全日制 60 59 59 144 322 80 83
  10154***212 李世宇 化學與環境工程學院 材料與化工 全日制 57 69 61 128 315 64 78
  10154***464 徐紅哲 化學與環境工程學院 材料與化工 全日制 62 41 70 142 315 68 77
  10154***603 劉鑫煜 化學與環境工程學院 材料與化工 全日制 72 49 59 127 307 73 76
  10154***586 國嘉文 化學與環境工程學院 材料與化工 全日制 64 40 61 140 305 69 78
  10154***208 張瑞琪 化學與環境工程學院 材料與化工 全日制 52 58 58 121 289 78 81
  10154***126 侯鑫彤 文化傳媒與藝術設計學院 新聞與傳播 全日制 71 65 141 134 411 90.36 88.33
  10154***820 盧行 文化傳媒與藝術設計學院 新聞與傳播 全日制 68 68 137 138 411 90.71 85.00
  10154***055 張譯元 文化傳媒與藝術設計學院 新聞與傳播 全日制 70 68 140 131 409 89.64 85.00
  10154***040 邢君麗 文化傳媒與藝術設計學院 新聞與傳播 全日制 73 70 143 123 409 83.21 79.17
  10154***964 溫愉 文化傳媒與藝術設計學院 新聞與傳播 全日制 70 56 137 136 399 87.14 85.83
  10154***031 渠晨曦 文化傳媒與藝術設計學院 新聞與傳播 全日制 65 62 130 141 398 89.29 86.67
  10154***669 張瑞潔 文化傳媒與藝術設計學院 新聞與傳播 全日制 66 66 138 124 394 88.57 90.00
  10154***646 齊霽 文化傳媒與藝術設計學院 新聞與傳播 全日制 63 55 140 134 392 85.71 85.00
  10154***066 張元樸 文化傳媒與藝術設計學院 新聞與傳播 全日制 68 53 142 128 391 87.14 85.00
  10154***098 郭月聰 文化傳媒與藝術設計學院 新聞與傳播 全日制 63 58 138 126 385 87.71 87.50
  10154***823 田鋅洋 文化傳媒與藝術設計學院 新聞與傳播 全日制 74 71 106 112 363 81.79 82.50
  10154***866 盧楊 文化傳媒與藝術設計學院 新聞與傳播 全日制 66 66 145 135 412 87.14 79.17
  10154***350 馬澤明 文化傳媒與藝術設計學院 新聞與傳播 全日制 71 56 132 138 397 91.10 89.17
  10154***827 蘇鈺 文化傳媒與藝術設計學院 新聞與傳播 全日制 71 55 140 145 411 83.93 90.00
  10154***044 王靜 文化傳媒與藝術設計學院 新聞與傳播 全日制 72 62 135 140 409 86.78 80.83
  10154***482 孫雨煊 文化傳媒與藝術設計學院 新聞與傳播 全日制 66 54 137 125 382 88.57 87.50
  10154***410 姜愛萍 文化傳媒與藝術設計學院 新聞與傳播 全日制 69 57 125 121 372 90.71 90.00
  10154***909 劉陽 文化傳媒與藝術設計學院 新聞與傳播 非全日制 77 77 145 138 437 75.00 80.83
  10154***941 王慧 文化傳媒與藝術設計學院 新聞與傳播 非全日制 70 84 123 126 403 69.64 91.70
  10154***888 李愛媛 文化傳媒與藝術設計學院 新聞與傳播 非全日制 64 74 129 115 382 78.21 92.50
  10154***906 蔣彩艷 文化傳媒與藝術設計學院 新聞與傳播 非全日制 53 71 123 112 359 80.71 93.33

                                                                                                            

                                                                                                                  遼寧工業大學研究生招生辦公室

                                                                                                                         2021年4月6日


  上一條:遼寧工業大學2021年調劑碩士研究生待錄取名單公示 下一條:遼寧工業大學2021年碩士研究生招生調劑考生復試須知

  關閉

  一分时时彩